Isnin, 19 Januari 2015

PENDAFTARAN IPTA DIBUKA SEKARANG

PENDAFTARAN DIBUKA SEKARANG
Tawaran masuk ke IPTA KOLEJ KOMUNITI SEGAMAT 100%KERAJAAN
‪#‎FREE‬ elaun RM1200 persemester 
‪#‎PERCUMA‬ eLAUN RM1200x4Semester= RM4800
‪#‎ada‬ insuran pelajar
#100% hak milik kerajaan
‪#‎peluang‬ sambung blajar ke pringkat diploma politeknik dan universiti
‪#‎hubungi‬ segera 0187602024/0173119388 call/sms/whatup/telegram


Jumaat, 7 November 2014

TAWARAN MASUK IPTA SEBELUM 15/11/14 100%kerajaan

Tawaran masuk ke IPTA daftar sebelum 15/11/14 100% kerajaan
# FREE elaun RM1200 persemester
# ada insuran pelajar
# 100% hak milik kerajaan
# peluang sambung blajar ke pringkat diploma politeknik dan universiti
# hubungi segera 0173119388 call/sms/whatup/telegram

Khamis, 6 November 2014

TAWARAN MASUK KE IPTA sebelum 15/11/14 100% KERAJAAN

‪#‎Nak‬ masuk IPTA?
‪#‎Takde‬ sijil SPM?
‪#‎keputusan‬ SPM/STPM tak memuaskan?
‪#‎berminat‬ sambung belajar ke peringkat sijil/diploma
‪#‎Hubungi‬ segera call/sms/whatsup/Telegram 0173119388
‪#‎tarikh‬ tutup 13/11/14
#100% kerajaan


Rabu, 20 Mac 2013

RANGKAIAN KAWASAN LUAS (WAN)

RANGKAIAN KAWASAN LUAS (WAN)

Rangkaian Kawasan Luas (Wide Area Network – WAN) menghubungkan suatu kawasan yang lebih luas dari segi geografinya, contohnya menghubungkan Florida, Amerika Syarikat dengan dunia.
Rangkaian WAN berupaya menghubungkan sekolah-sekolah di Florida dengan tempat-tempat lain di dunia contohnya Tokyo dalam hanya beberapa minit sahaja, tanpa perlu menyediakan sejumlah wang yang besar untuk membayar bil telefon. Namun begitu, rangkaian WAN ini agak rumit dan kompleks. Ia memerlukan pelbagai perkakasan dan perisian sebelum membolehkan rangkaian setempat dan metropolitan berhubung dengan komunikasi secara global dan antarabangsa seperti Internet. Secara lahirnya, rangkaian WAN kelihatan hampir serupa dan tidak banyak bezanya dengan LAN atau MAN.

Rangkaian Kawasan Luas yang tipikal memgabungkan dua atau lebih Rangkaian Kawasan Setempat dan biasanya melibatkan suatu kawsan geografi yang luas. Contohnya, satu syarikat yang mempunyai ibu pejabat di suatu tempat, kilang di suatu tempat yang lain dan gabungan pemasaran di suatu kawasan yang agak jauh dari kedua-dua kawasan tersebut.

RANGKAIAN KAWASAN METROPOLITAN (MAN)

RANGKAIAN KAWASAN METROPOLITAN (MAN)

Rangkaian Kawasan Metropolitan (Metropolitan Area Network-MAN) lazimnya meliputi suatu kawasan geografi yang agak luas berbanding dengan rangkaian yang diliputi oleh LAN. Rangkaian MAN biasanya beroperasi di bandar-bandar, gabungan beberapa buah sekolah ataupun di sesebuah daerah. Dengan menjalankan suatu rangkaian perhubungan yang sederhana besarnya di dalam lingkungan susun atur geografi yang besar, informasi dan maklumat dapat disebarkan dengan meluas, cepat dan berkesan.

Perpustakaan-perpustakaan awam dan agensi-agensi kerajaan biasanya gemar menggunakan MAN untuk berhubung dengan warga setempat dan pihak pengurusan sektor swasta. Satu contoh penggunaan MAN ialah di Pasco County yang terletak di Florida, Amerika Syarikat. Rangkaian MAN di sini dikenali sebagai ‘the MIND Network’ yang mana rangkaian tersebut berfungsi menghubungkan semua pusat media Pasco kepada komputer kerangka utama berpusat (centralized mainframe) yang terletak di pejabat daerah dengan menggunakan talian telefon, kabel koaksial, alat perhubungan tanpa tali (wireless communications providers).

Di dalam bidang perniagaan contohnya, satu komputer peribadi menghantar data kepada satu minikomputer atau kerangka utama. Oleh kerana, komputer-komputer yang lebih besar atau berkuasa tinggi sememangnya direka sebagai pelayan (server), ia berfungsi membenarkan mana-mana laluan masuk sesebuah terminal, sesebuah komputer peribadi itu boleh berkomunikasi dengan sebuah minikomputer atau kerangka utama.

Ini akan hanya berlaku jika komputer peribadi tersebut boleh bersaing atau menyerupai sebuah terminal. Oleh yang demikian, rangkaian ini akan berjaya apabila komputer peribadi itu dilengkapkan dengan terminal emulation software. Komputer yang lebih besar itu kemudiannya mengtanggapi komputer peribadi atau stesen kerja itu sebagai satu pengguna lain di dalam rangkaian perantaraan komunikasi input-output.

Apabila komputer yang lebih kecil disambungkan ke komputer ke komputer yang lebih besar, perhubungannya dirujuk sebagai perhubungan mikro-ke-kerangka utama. Komputer besar di mana terminal atau komputer peribadi disambungkan dikenali sebagai komputer hos. Jika sebuah komputer peribadi itu digunakan sebagai terminal, perisian memindahkan fail (file transfer software) membenarkan pengguna untuk memindahkan fail (download) dari hos ataupun menghantar data ke hos (upload). Download file bererti membuka dan mengambil data dari sebuah komputer peribadi yang lain dan menghantar data ke komputer yang berkenaan yang diminta oleh pengguna. Upload file pula bererti pengguna membuka fail data dan menghantarkannya ke sebuah komputer yang lain.

Rangkaian Setempat (Local Area Network)


Rangkaian Setempat (Local Area Network)
Sistem rangkaian yang besar ( MAN dan WAN ) lebih berguna dari segi keluasan kawasan geografinya tetapi banyak organisasi perlukan rangkaian setempat untuk menghubungkan alat-alat yang digunakan di tempat yang terhad. Jadi aspek-aspek berikut perlu dipertimbangkan:
 • Jenis LAN - Pengguna dan pelayan (Client-server)
- Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer)
 • Komponen-komponen LAN
 • Topologi LAN
 • Kesan dari LAN
A . Jenis-jenis LANTerdapat dua jenis Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) iaitu:
  1. Pengguna dan pelayan (Client-server)
Jenis LAN ini terdiri daripada sebuah komputer pelayan (Server) untuk melayan komputer lain yang bertindak sebagai pengguna (Client). Komputer pelayan akan menjalankan pengurusan pusat(Centralized) untuk melayan pengguna-pengguna dari segi perkongsian perisian aplikasi, data, pencetak dll. Pelayan biasanya berkuasa tinggi. Jenis-jenis palayan:
 • Pelayan fail (Fail server)- Menyimpan perisian dan data.
 • Pelayan data (Database server)- Menyimpan data sahaja.
 • Pelayan cetak (Print server)- Mengawal satu atau lebih pencetak.
 • Pelayan fax (Fax server)- Menguruskan penghataran fax.
 • Pelayan mel (Mail server)- Menguruskan e-mail.
  Biasanya pelayan ini tidak memproses atau mengubah data yang dikirim. Pelayan tidak perlu tahu jenis fail, sebaliknya ia sibuk menjawab permintaan dari komputer pengguna atas fail yang disimpamnya. Contoh perisian Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS) ialah Novell Netware, Windows NT, UNIX
Kelebihan
Kelemahan
 • Keselamatan sumber dan data dikawal oleh pelayan.
 • Semua komponen( client/ network/ server) kerja serentak.
 • Perkongsian data dan perisian aplikasi boleh di lakukan.
 • Perbelanjaan yang lebih mahal untuk sebuah komputer pelayan.
 • Perlukan melakukan penyelenggaraan (maintenance) untuk menjamin keberkesanan sistem.
 • Rangkaian tidak berfunggi jika berlaku kerosakan pada pelayan.
  2. Pengguna-pengguna sebaya (Peer to peer)
Sistem ini tidak melibatkan komputer palayan. Ia membenarkan perkongsian alat dan fail. Setiap komputer dapat mengirim, menerima dan memproses fail data kerana setiap komputer mempunyai potensi yang sama. Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98.
Kelebihan
Kelemahan
 • Kosnya rendah, tidak perlu pelayan.
 • Guna Sistem Operasi yang sedia ada (Windows 95/98), hanya perlu configurasi untuk peer to peer.
 • Sesuai untuk organisasi yang kecil.
 • Tiada pengurusan pusat untuk fail dan perisian applikasi.
 • Keselamatan data tidak sebaik sistem client-server.
 • Lambat berbanding dengan sistem client-server.
B. Komponen-komponen untuk LAN
1. Komputer pelayan (Server)
Biasanya terdiri daripada sistem jenis Pentium Celeron 333A. 64MB SDRAM, 4GB cakera keras, 15' monitor digital berwarna, 40X CD-ROM drive, Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card), Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D2. Stasen kerja (Workstation)Biasanya terdiri daripada sistem jenis 486 ke atas, 16MB RAM, 540MB cakera keras, 15' monitor digital berwarna, 40X CD-ROM drive, Kad Antaramuka Rangkaian (Ethernet Network Card), Kad SVGA 8MB dan kad bunyi 16 bit 3D.3. Network Interface Card/ Kad Antaramuka Rangkaian (NIC)NIC perlu diinstal di setiap komputer dan disambung ke rangkaian dengan kabel atau sinar infra merah. Berikut adalah beberapa jenis NIC.
 • Ethernet Card -Contoh :3Com (RM 350), D-Link (RM 220),

 • 10Base (RM 120)
 • Token Ring Card
 • LocalTalk Connector
4. KabelTerdapat 4 jenis kabel yang biasa digunakan. Berikut adalah perbandingan antara kabel-kabel dari segi keserasian dan kemampuannya.
Bil
Jenis Kabel
Keserasian
Ethernet
Token Ring
Arcnet
FDDI
ICoaxialYaTidakYaTidak
IIShieled Twisted Pair (STP)YaYaYaTidak
IIIUnshieled Twisted Pair (UTP)TidakYaYaTidak
IVFiber OpticTidakYaYaYa
Jadual Keserasian Kabel dengan Protokol
Bil
Jenis Kabel
Kecekapan
Kelajuan
Ketahanan
Harga
ICoaxialCepat Lebih BaikSedang
IIShieled Twisted Pair (STP)Lebih cepat BaikRendah
IIIUnshieled Twisted Pair (UTP)Dapat diterima Terpengaruh oleh interferen elektromagnetikTerendah
IVFiber Optic Paling lajuKebal terharap interferen elektromagnetik Tertinggi
Jadual Kecekapan Kabel
  Soket (Connector)
 
Jenis Kabel
Jenis Soket
ICoaxialBNC dan BNC T-Connector 
IIShieled Twisted Pair (STP)RJ-45 
IIIUnshieled Twisted Pair (UTP)RJ-45
IVFiber OpticST Connector, SC Connector

 
  Alat tambahan
  a) Pengacip khas (Crimping)- RM50 : Untuk klip wayar dan masukkan
      wayar ke dalam soket.
       b) Penguji rangkaian (Network tester): Untuk menguji sambungan wayar.Rangkaian Tanpa Wayar(Wireless network)
Rangkaian Tanpa Wayar berfungsi dengan menggunakan frekuensi gelombang radio atau pancar infra merah untuk berhubung di atnatara satu sama lain. Tujuan rangkaian ini adalah untuk kemudahan pengguna komputer buku(notebook), komputer tangan (palmtop) dan PDA (personal digital assistant) yang bergerak dalam sebuah bangunan. Terdapat tiga cara untuk menggunakan rangkaian tanpa wayar iaitu Secara tetap (stationary), Peer to peer dan bergerak (roaming).Kelemahan rangkaian ini ialah kosnya tinggi(3 kali ganda lebih daripada rangkaian berwayar), mudah terganggu oleh gelombang radio dan golombang mikro, lambat dan terpaksa mencari titik capaian yang lain untuk meneruskan perkaitan dengan LAN jika isyarat menjadi lemah.
Perkakasan asasnya ialah penyesuai tanpa wayar (Wireless adapter) dan titik capaian (access point), perisian rangkaian( Novell Netware, LANtastic)
5. Sistem Operasi Rangkaian /Network Operating Syatem(NOS)
  Sistem Operasi Rangkaian bertanggungjawap ke atas:
 • Mengarahkan lalu-lintas data pada rangkaian.
 • Membenarkan dan menghalang pemindahan data antara workstation.
 • Mengelolakan aliran data di antara berbagai workstation yang berbeza(tidak selasi)
 • Mengelola permintaan layanan printer.
 • Mengelola permintaan dan pesanan di antara pengguna rangkaian.
 • Mengelolakan hubungan di antara jaringan dan lokasi-lokasi jarak jauh.
Contoh NOS ialah AppleShare dan Windos for Workgroups, Windows 95 dan Windows 98, Windows NT, Novell Netware dan UNIX6. Hab(Hub)
      Hab digunakan untuk menjadi pusat kepada rangkaian bintang (Star). Ia digunakan untuk mengawal trafik aliran data dan maklumat dalam rangkaian. Contoh Ethernet Hub 8ports (RM200), Ethernet Hub16ports (RM400),10Base8 ports (RM550), 10Base16ports (RM1200)
7. Bridge dan gateways    Untuk menyambungkan dua atau lebih rangkaian satu bridge perlu disediakan untuk antaramuka (interface) yang serasi. Manakala satu gateway perlu digunakan untuk antaramuka yang berbeza dari segi pekakasan dan perisian.8. Router
      Router digunakan untuk meterjemahkan maklumat di antara rangkaian yang berasingan. Router tahu alamat bridge dan komputer bagi kedua-dua rangkaian yang berhubung. Kebaikan router ialah
 • Menguruskan penghataran isyarat dengan berkesan.
 • Menghanter maklumat di antara dua protocols atau rangkaian.
 • Menghanter maklumat di antara topologi LAN yang berlainan.
 • Menghanter maklumat di melalui jenis kabel yang berbeza.
9. Perisian aplikasi    Perisian versi rangkaian perlu untuk penggunaan bersama dan memudahkan rangkian dikawal oleh perisian rangkaian. Contoh perisian aplikasi, Excel, Lotus 1-2-3, Word, WordPerfect dll.C. Topologi untuk rangkaian jenis LANJenis-jenis Topologi Fizikal
  • Bas (Linear Bus)
  • Bintang (Star)
  • Cincin (Star-wired Ring)
  • Tree
  i. Bas (Linear Bus)
      Semua nod (file server, workstations and peripherals) terhubung ke kabel tulang belakang (Backbone) secara bersiri. Maklumat yang dihantar akan bergerak secara dua hala melalui semua nod pada kabel tersebut.
Kelebihan
Kelemahan
 • Senang untuk menambah atau mengurangkan komputer dan nod tanpa mengganggu operasi yang telah dijalankan.
 • Kurang kabel dan jarak LAN tidak terbatas.
 • Murah.
 • Sesuai untuk rangkaian yang kecil.
 • Jika kabel tulang belakang (Backbone) atau mana-mana nodnya bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
 • Memerlukan terminator untuk kedua- dua hujung kabel tulang belakang .
 • Sukar mengesan kerosakan.
 • Perlu pengulang (repeater) jika jarak LAN juah.
 • Perisian tambahan diperlukan untuk mengelakkan perlanggaran (collision) data
  Jenis NIC : Ethernet Card, LocalTalkKabel: Coaxial, Twisted- pair, Fiber Optic
  Terminator: Terminater 50 ohm
  Connector: BNC, BNC T-Connector, RJ-45, ST Connector, SC Connector
  Protocol: Ethernet , LocalTalk
  ii. Bintang (Star)
      Semua nodnya disambung terus ke hab di pusat rangkaian. Maklumat akan melalui hab sebelum sampai ke destinasinya. Hab akan mengawal semua fungsi dalam rangkaian dan bertindak sebagai pengulang (repeator) juga. Jika sebuah komputer pelayan (file server) digunakan maka data akan dihantar ke kepada komputer pelayan selepas melalui hab.
Kelebihan
Kelemahan
 • Mudah dipasang dan dirangkaikan. Tidak mengganggu rangkaian semasa penyambungan atau mengalihkan peranti.
 • Tiada perlanggaran (collision) data.
 • Mudah untuk mengesan kerosakan .
 • Mudah dikembangkan.
 • Penggunaan banyak kabel.
 • Jika terdapat kerosakan pada hab atau sambungannya, nodnya tidak dapat berfungsi.
 • Lebih mahal berbanding dengan linear bus.
  Jenis NIC : Ethernet Card, LocalTalkKabel: Twisted- pair, Fiber Optic
  Connector: RJ-45, ST Connector, SC Connector
  Protocol: Ethernet , LocalTalk
  Hub: 10Base 8 ports , 10Base 16ports , Ethernet Hub 8 ports ,
           Ethernet Hub 16 ports
  iii. Cincin (Star-wired Ring)
  Topologinya sama dengan topologi bintang. Sambungannya adalah secara bersiri dan kedua-dua hujungnya ditemukan untuk membentuk bulatan. Datanya dikawal oleh MAU (Multistation Access Unit). Data dihantar secara sehala jadi ia akan melalui setiap nod serta komputer sehingga sampai ke destinasinya.
Kelebihan
Kelemahan
 • Penghantaran data laju.
 • Dapat melayan lalu lintas data yang padat.
 • Masa untuk mengakses data optimal.
 • Komunikasi antara terminal mudah.Tiada perlanggaran (collision) data
 • Jika kabel utama bermasalah rangkaian tidak dapat berfungsi.
 • Penambahan atau pengurangan terminal sangat sukar. 
 • Sukar mengesan punca kerosakan.
  Jenis NIC : Token Ring CardKabel: Twisted- pair
  Connector: RJ-45,
  Protocol: Token Ring
  Alat lain: MAU (Multistation Access Unit) untuk menghantar maklumat
                  melalui cincin (Ring)
  iv. Tree
  Topologi tree merupakan gabungan topologi bas dan topologi bintang. Di mana topologi bintang disambung kepada kabel tulang belakang bas
Kelebihan
Kelemahan
 • Penulisan titik ke titik (point-to-point writing) untuk bahagian idividu
 • Disokong oleh sebilangan pembekal perkakasan dan perisian.
 • Penjang keseluruhan terhad kepada jenis kabel yang digunakan.
 • Kerosakan pada kabel tulang belakang akan menggagalkan bahagian lain.
 • Sukar dalam configurasi dan pendawaian
  Jenis NIC : Ethernet Card,Kabel: Twisted- pair, Fiber Optic, Coaxial
  Connector: RJ-45, ST Connector, SC Connector
  Protocol: Ethernet
  Hub: 10Base 8 ports , 10Base 16ports
Penutup    Rangkai setempat makin popular dan luas digunakan berbanding dengan kerangka utama (mainframs). LAN banyak digunakan oleh organisasi besar sebab ia tidak perlu pakar dalam penyelengaraan berbanding dengan kerangka utama. Sebab lain ialah keupayaan rangkaian LAN dari segi keselamatan dan kapasiti penyimpanan yang sama dengan kerangka utama.
    Dari maklumat yang diperolehi dari pengusaha-pengusaha kedai komputer, didapati ramai yang mencadangkan penggunaan sistem rangkaian LAN jenis bintang untuk ciber cafe tanpa menggunakan pelayan. Jadi, untuk sistem rangkaian di sekolah sistem rangkaian LAN jenis bintang adalah pilihan yang terbaik buat masa kini.

Sistem Rangkaian Komputer

Sistem Rangkaian Komputer
  Terdapat tiga sistem rangkaian seperti berikut:
BilSistem Rangkaian Komputer
Saiz Kawasan
Contoh
1.Local Area Network (LAN)Kawasan Kecil (10km)Sekolah, makmal, dalam sebuah bangunan.
2.Metropolitan Area Network (MAN)Kawasan lebih besar (10-50km)Bandar, negeri.
3Wide Area Network (WAN)Kawasan sangat besar (lebih daripada 50km)Seluruh dunia, negara, Internet